Kjøpsbetingelser

 

1. KJØPSVILKÅR

Kjøpsvilkårene gjelder for alt salg av varer fra Fuera.no til forbrukere.

Kjøpsvilkårene utgjør sammen med din bestilling – bekreftet gjennom en ordrebekreftelse og eventuell direkte korrespondanse mellom partene – det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

For å handle på Fuera.no må du være over 18 år, eller ha foreldrenes/foresattes tillatelse.

2. PARTENE

Selger: Fuera.no (Fuera AS – Org.nr. 919609591), Svingen 16, 6008 Ålesund, post@utemiljoe.no, og blir i det følgende benevnt «selgeren», «vi» eller «oss».

Kjøper: person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din», «ditt», «kjøper» eller «forbrukeren».

3. BESTILLING

Bestillingen din er bindende når den er registrert hos oss. Vi er bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk.

Etter at din ordre er mottatt, bekreftes bestillingen ved at vi sender ut en ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen, og sjekk den opp mot din bestilling. Avvik mellom din opprinnelige bestilling og ordrebekreftelsen vil anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan takke ja eller nei til. Unntak/avvik kan forekomme.

4. FEIL

Vi tar forbehold om skrive-, farge- og størrelsesfeil, noe som kan bety at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikken vår. Farger på produkter kan variere ut fra forskjeller på skjermkvalitet.

Bilder brukt i nettbutikken kan være å anse som illustrasjoner og derfor avvike fra varens faktiske utseende og farge. Vi forbeholder retten til å kansellere en bestilling, eller del av den, dersom produktet er utsolgt. Dersom et produkt er utsolgt, vil du få melding om dette.

5. PRISER OG BETALING

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Vi har rett til fritt å endre våre priser. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil fra vår side, kan vi ensidig slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Du kan velge mellom å betale med bank/kredittkort eller faktura fra KLARNA. Ved betaling gjennom KLARNA gjelder KLARNAs regler og betingelser. Når du bruker kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse. For uavhentede pakker vil du bli belastet ihht faktiske returkostnader + 20% påslag for å dekke våre utgifter i forbindelse med håndtering av returen.

6. LEVERING

Levering av bestillingen utføres av Fuera sine transportører. Risikoen for produktene ligger hos oss inntil de mottas av deg. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv. Når du mottar varen, anbefales det at du undersøker om varen er i samsvar med bestillingen, og om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Dersom det skulle være feil/mangler ved varen, må du straks melde fra til oss.

Av og til kan en levering bli forsinket av hendelser utenfor vår kontroll. Vi fraskriver oss derfor ansvaret for forsinkelser som skjer hos tredjepart, og ekstraordinære hendelser slik som naturkatastrofer, flom, streik osv.

7. ANGRERETT

Du kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Varer kjøpt i vår nettbutikk gir deg en angrefrist på 14 dager. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt før utløpet av fristen. 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Tilbakebetaling vil først skje etter at varen er mottatt av oss og kontrollert for mangler.

Retur forutsetter at varen er ubrukt, og i samme stand som da du mottok den. Dersom emballasjen er fjernet/brutt, må kjøper sørge for tilsvarende emballasje som varen opprinnelig inneholdt ved mottak. Om der er synlige skader på varen, aksepterer vi ikke retur.

Kjøper er selv ansvarlig for å betale retur av varen.

Ved reklamasjon over ev. feil/mangler og forsinkelse gjelder andre regler – se vilkårenes punkt 8.

Ikke returnerbare varer er bl.a.:

– Varer med skader.

– Varer uten forsegling intakt.

– Returer som ikke er sendt etter vår 14 dagers returrett

8. REKLAMASJON VED MANGEL OG FRIST FOR Å MELDE KRAV VED FORSINKELSE

Dersom det foreligger en mangel ved varen ved mottak, må kjøperen umiddelbart og innen 48 timer, gi Fuera beskjed. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Meldingen til selgeren bør være skriftlig (e-post eller brev).

9. KJØPERENS RETTIGHETER VED MANGEL

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom omlevering, kreve prisavslag og kreve avtalen hevet.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon.

Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Leverandørens garantibetingelser er gjeldende for alle varene.

10. SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen.

11. PERSONOPPLYSNINGER

Når du registrerer deg på vår nettside, eller skal foreta ett kjøp, godkjenner du at vi lagrer personopplysningene dine. Disse opplysningene lagres kun for å yte den servicen som forventes, og vil ikke videreselges eller distribueres til andre.

12. VERNETING

Ved en eventuell rettslig tvist, aksepterer begge parter at Sunnmøre tingrett – eventuelt Ålesund forliksråd – som rett verneting, jf. tvisteloven § 4-6 «avtalt verneting».